Totebo–Blägda

Bild
Daterad: 31 juli 1984
ID: POBR00097

Beskrivning

Tåg 2158 strax norr om Blägda, km 38, med YP 873+884+883. I bakgrunden Blägdesjön.