Totebo–Blägda

Bild
Daterad: 12 augusti 1984
ID: POBR00096

Beskrivning

Tåg 2154 med YP 873+801+900 vid banvaktstugan i Apelkullen.