Totebo–Blägda

Bild
Daterad: 20 augusti 1984
ID: ANCA00243

Beskrivning

Stopp på linjen vid tillfälliga hållplatsen Valterbo. I bakgrunden rälsbussen YP 883.