Totebo

Bild
Daterad: 1978
ID: SVLI00059

Beskrivning

Södra infartssignalen till Totebo, Tob A.