Totebo

Bild
Daterad: 25 april 1998
ID: PEHE00019

Beskrivning

TJF:s rälsbuss YBo5p 900 i Totebo. I samband med Föreningen Smalspåret Växjö–Västerviks årsmöte i Tuna gjordes en utfärd till Totebo där bangården hade börjat återuppbyggas.