Totebo

Bild
Daterad: År 1981-1982
ID: HABL00095

Beskrivning

Bangården i Totebo.