Totebo

Bild
Daterad: År 1981-1982
ID: HABL00094

Beskrivning

Totebo station.