Totebo

Bild
Daterad: År 1971-1973
ID: HABL00074

Beskrivning

Lokomotorerna SJ Z4p 403 och 406 gör rundgång i Totebo.