Totebo

Bild
Daterad: 1978
ID: SVLI00087

Beskrivning

Vy från järnvägen. Gångbro över Toteboån i Totebo.