Tågpersonal

Bild
Daterad: 10 maj 1964
ID: TOWI00009

Beskrivning

SJK-resan 1964. Tågpersonalen i samspråk vid ångloket SJ Gp 3043. I mitten lokbiträde Bengt Trybom och till höger lokförare Börje Svensson.