Storsjö – Överum

Bild
Daterad: 1963
ID: Jvm_KDAJ00887

Beskrivning

Slutpunkten för första årets breddning av smalspår till normalspår på linjen mellan Storsjö och Blidstena.