Storsjö – Överum

Bild
Daterad: 1964
ID: Jvm_KDAJ00762

Beskrivning

Linjen norr om Överum under breddningsarbetet till normalspår. Tunneln bortsprängd.