Spångenäs

Bild
Daterad: 25 juni 1960
ID: POBR00307

Beskrivning

De rostiga gångjärnen gnisslar när portarna öppnas till det gamla lokstallet i Spångenäs. Se där, nu skönjas fronten på den ståtliga Gotlandsmaskinen Hoburgen mot den mörka bakgrunden. Den tillverkades av Nohab i Trollhättan 1911 som Gotlands Järnväg lok nr 10 och blev därmed det första tenderloket på ön.

Det återkom till fastlandet under 1950-talet inför nedläggningen av Gotlands järnvägar 1960. Vid återkomsten var loket omnumrerad till SJ 3069 litt L19p och hamnade så småningom i Spångenäs som reservlok. Maskinen slopades 1963 varefter den forslades till Linköping för att omvandlas till museilok, men den rangen varade tyvärr inte länge. Redan 1968 skrotades Hoburgen.