Spångenäs–Tuna

Bild
Daterad: 1978
ID: SVLI00023

Beskrivning

Infarten till Spångenäs från Tuna. Fundament till gammal vägbro över järnvägen. Den nya bron i bakgrunden. Huvudsignal vid lastplats (nutida benämning: linjeplatssignal).