Spångenäs–Tuna

Bild
Daterad: 1978
ID: SVLI00024

Beskrivning

Infarten till Spångenäs från Tuna. Vägbro över järnvägen. Huvudsignal vid lastplats (nutida benämning: linjeplatssignal).