Skärblacka

Bild
Daterad: 1959
ID: ARDI00105

Beskrivning

Vy över stationen och bruket i Skärblacka.

Anmärkning

3201-4800 F:4008_O, bild 25.