Sissehult

Bild
Daterad: 2 juni 1978
ID: BEER00091

Beskrivning

F.d. banvaktstuga 359 Sissehult, belägen vid km 117. Sjömansänkan Klara Wallberg ägde huset sedan 1969.