Rottnekvarn

Bild
Daterad: 1 juni 1978
ID: BEER00021

Beskrivning

Rottnekvarn sett från vägövergången, i riktning mot Växjö.