Rockneby

Bild
Daterad: 1973
ID: HABL00175

Beskrivning

Stationsområdet i Rockneby under pågående breddningsarbete av smalspårssträckan Kalmar–Sandbäckshult. Det första normalspårståget gick den 14 november 1973.