Överum–Gamleby

Bild
Daterad: november 1963
ID: Jvm_KDAJ00367

Beskrivning

Lokalgodståg 7791 urspårar vid Fästad mellan Överum och Gamleby. Tre överföringsvagnar och tre smalspårsvagnar har spårat ur.