Överum

Bild
Daterad: 17 juli 1960
ID: POBR00226

Beskrivning

Från den södra infarten till Överum station på linjen Norsholm–Västervik har man en god översikt över spårsystem och byggnader. Till höger om spåret står det magnifika vattentornet i putsad sten, kvadratiskt med valmat tak, som på takspetsen pryds av en liten, men stilig kupol. Bakom byggnaden längs spåret syns också lite grann av en kolgivningskaj. Ett liknande torn byggdes vid Jenny station, men med en tegelfasad. På flera andra stationer uppfördes enklare pumphus i trä istället för den dyrare i sten.

På motsatta sidan spåret syns några rester av stenfoten till det ursprungliga lokstallet som byggdes i korsvirkesstil kring år 1880, men det var ju länge sedan. Redan på 1930-talet ersattes de gamla ångdrivna loken som växlat i ett halvt sekel vid Överums bruk och station av en fotogendriven lokomotor, som hade sin egen lilla "träkoja" att natta i. Fotogen var billigare än stenkol och ifrån den epoken märks också den kvarvarande gamla bränsledepån med plåtskåp och fotogenfat liggandes på backen.

Till vänster i bilden och lite i bakgrunden skymtar gavlarna till stationshuset och godsmagasinet. Ytterligare lite till vänster av dessa och utom synhåll står den senaste generationen av lokomotor med lokstall i Överum uppförd i en plåtkonstruktion.