Överum

Bild
Daterad: 1964
ID: Jvm_KDAJ00773

Beskrivning

Bangården under ombyggnad till normalspår. Södra änden.