Norsholm

Bild
Daterad: 1964
ID: SIDA00047

Beskrivning

Upplastning av smalspårsvagnar vid omlastningen för transport till Vislanda för nedskrotning.