Norsholm

Bild
Daterad: april 1970
ID: SIDA00007

Beskrivning

Rivningen av järnvägsbostäderna vid Roxen har påbörjats. Huset rakt fram är bostadshus 9B. Huset till vänster närmast är slussvaktarbostaden. Stugan till höger är bostadshus 9D som användes av lokstallspersonal.