Norsholm

Bild
Daterad: 1956
ID: SIDA00098

Beskrivning

Kontorist Ragnar Engström tjänstgör som tågklarerare i Norsholm.