Norsholm

Bild
Daterad: 1960
ID: BERE00010

Beskrivning

Smalspåriga godsvagnar, från vänster SJ Gsp 300832 (MÖJ Gh 1088 / SJ Gsp), Gshp 300536 (VGJ Gäh 1076) och Gsp 300134 (KTsJ G 1618), i Norsholm.