Norsholm

Bild
Daterad: 1956
ID: ARDI00098

Beskrivning

Vy över järnvägen i Norsholm och skyddsväxeln för kanalbron.

Anmärkning

1:1600 F:179_O, bild 39.