Norsholm

Bild
Daterad: 10 maj 1964
ID: HABL00008

Beskrivning

Norra delen av smalspårsbangården i Norsholm.