Motorvagn

Bild
Daterad: 16 januari 1981
ID: SIDA00123

Beskrivning

Utbildning på motorvagnen SJ Y1 1308 i tåg 2127 Linköping–Västervik. Från vänster Åke Carnstam, loktjänstchef, Norrköping; Berndt Brändström, turlistkonstruktör och lokförare, Norrköpings marknadsregion; Leif Johansson, instruktionsförare Y1, Norrköping och Emil Olsson, turlistkonstruktör och lokförare, Norrköpings marknadsregion.

Anmärkning

"Y1-utbildning, här är lärare från Norrköping i tåg 2127 Linköping–Västervik, 16 januari 1981. X, Olsson, Johansson, Brännström provåker."