Tågrapport från lokalgodståg 9812, Växjö–Oskarshamn

Dokument
Daterad: 10 maj 1963
ID: TJFD00101

Beskrivning

Tågrapport från lokalgodståg 9812 Växjö–Oskarshamn den 10 maj 1963. Dragkraft SJ Gp 3043. Tågbefälhavare Rundberg.

Dokumentinfo

Öppna dokument (pdf)

Filstorlek: 1,61 MB