Linköping

Bild
Daterad: 1982
ID: SIDA00129

Beskrivning

Inlastning av gods i Y1-motorvagn på Linköping C. På plattformen ses föraren Sigvard Davidsson.