Kvistrum

Bild
Daterad: 1963
ID: Jvm_KDAJ00995

Beskrivning

Vägsignalanläggningen, banvaktstuga 15 Kvistrum och hållplatsen.