Kolsebro

Bild
Daterad: 1959
ID: Jvm_KDAJ00940

Beskrivning

Flygfoto över hållplatsen och banvaktstuga 18 Kolsebro.