Klavreström

Bild
Daterad: 1971
ID: HABL00153

Beskrivning

Ett ogräsbekämpningståg vid stationen i Klavreström.