Kimstad

Bild
Daterad: 10 maj 1964
ID: HABL00004

Beskrivning

Lokstallet i Kimstad med smalspårets utfart mot Norrköping till vänster.