Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 14 maj 1983
ID: LALI00165

Beskrivning

Ångloket NVHJ 22 (SJ L18p 3147) med tåg vid Verkebäcksviken. Till höger syns f.d. banvaktstuga 38 Verkebäck.