Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 28 augusti 1982
ID: LALI00155

Beskrivning

NVHJ 22 (SJ L18p 3147) + SJ BFp 278 (f.d. KTsJ AC 1339) + NVHJ CF 52 (SJ CFp 414) + MÖJ Gh 1204 (SJ Gsp 300823) + NVHJ NNs 1738 (SJ NNsp 323192) vid Verkebäcksviken.

Anmärkning

NVHJ NNs 1738 var vid denna tid felmärkt NWHJ NN 1737.