Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: april 1990
ID: ANCA00004

Beskrivning

Buskröjning av linjen vid Rödsle.