Jenny–Verkebäck

Bild
Daterad: 1971
ID: ARDI00092

Beskrivning

Vy över järnvägen vid Mossvik.

Anmärkning

G:6199_O, bild 28