Jenny

Bild
Daterad: 1954
ID: NESA00034

Beskrivning

Nils-Eric Sääf och hunden Tussi. Uppställda godsvagnar på bangården i Jenny.