Jenny

Bild
Daterad: 1954
ID: NESA00018

Beskrivning

Trädgården vid Jenny. I bakgrunden vattentornet.