Jenny

Bild
Daterad: 1971
ID: HABL00077

Beskrivning

Södergående rälsbusståg med rälsbuss SJ YP och rälsbussläpet SJ UBFYP 1791.