Jenny

Bild
Daterad: 1963
ID: Jvm_KDAJ01989

Beskrivning

Bangården med växel 1 och vattentornet.