Jenny

Bild
Daterad: 1960
ID: VAMU00014

Beskrivning

Jenny station med godståg draget av SJ Tp 3505.