Jenny

Bild
Daterad: april 2005
ID: BJKA00146

Beskrivning

Tillsyningsman Stefan Blomstrand ringer till fjärrtågklareraren i Norrköping om vidare färd från infartssignal Vk 51.