Jenny

Bild
Daterad: 25 juli 1960
ID: POBR00242

Beskrivning

Eftermiddagssolen har övergått i kvällssol med allt mer långsträckta skuggor. Vid Jenny pågår ett aktivt tågmöte med utbyte av post- och paketförsändelser. På spår 1 står pt 1509 från Kimstad och på andra sidan plattformen pt 1512 + pt 1548, som dagen till ära består av åtta ihopkopplade enheter, vilka skall delas itu och rulla vidare mot Linköping respektive Hultsfred. Tågklareraren med spaden bakom ryggen pratar med tågpersonalen, men skall strax vinka av Västervikståget kl. 18.16, därefter Linköpingståget kl. 18.17 och sist Hultsfredståget 18.18.