Jenny

Bild
Daterad: 1987
ID: ANCA00033

Beskrivning

TJF:s ångtåg gör uppehåll i Jenny. Magnus Andersson till vänster och tågklarerare Arne Carlsson till höger.