Jenny

Bild
Daterad: 23 maj 1981
ID: LALI00101

Beskrivning

Lokomotorn SJ Z4p 266 och godsvagnen NVHJ NNs 1738 (SJ NNsp 323192) i Jenny. Från vänster syns Magnus Larsson, Peter Svensson och Tomas Borum.

Anmärkning

NVHJ NNs 1738 var vid denna tid felmärkt NWHJ NN 1737.