Höversby–Björsäter

Bild
Daterad: maj 1963
ID: Jvm_KDAJ00537

Beskrivning

Någon km söder om Höversby station utmed järnvägslinjen Norsholm–Åtvidaberg finns en sevärdhet, nämligen en fascinerande liten järnvägstunnel av 31 meters längd. Det är ovanligt med tunnlar vid de svenska smalspårsnäten. Trots det fanns det inte mindre än tre stycken utmed linjen Norsholm–Västervik, vilka drevs fram vid slutet av 1870-talet. Tunnlar ville järnvägsbyggare helst undvika, men eftersom man i det här fallet var tvingad att forcera en större bergsklack, som dessutom råkade vara bebyggd på ovansidan. Ja, då blev det en tunnel.

Här skall strax ett litet lokalgodståg mot Norsholm passera med lokomotor Z4p nr 259 i spetsen. Tåget står dock stilla i väntan på att fotografen tagit sig igenom det mörka passet för att rigga upp kameran. Sedan kommer tåget sakta glidande för att ta upp fripassageraren för vidare färd norrut. I samband med spårbreddningen av linjen Åtvidaberg–Västervik lades smalspåret mot Norsholm ned 1964. Rälsen revs upp, men tunneln är som sagt kvar. De två andra däremot är utsprängda till skärning.