Holsbybrunn–Alseda

Bild
Daterad: 1994
ID: BJKA00021

Beskrivning

T44 med vagnuttagning från Kvillsfors passerar Aspö banvaktstuga.